Skab motivation & fokus

Succes er et begreb, som typisk sættes sammen med berømmelse og rigdom. At et menneske har succes i livet, bliver tit oversat med, at de er berømte, rige og/eller har udrettet store ting baseret på talent, flid og målrettethed.

Begrebet ’succes’ kommer fra latin suc’cessus, der betyder fremgang.

På dette kursus definerer vi begrebet succes. Du skal overveje, hvad succes personligt betyder for dig.  På grund af din arbejdssituation ser du indledningsvis ikke dit liv som umiddelbart succesfuldt.

Det er min erfaring, at mennesker i defensiven ofte tillægger begrebet succes en odiøs monetær værdi og fortolkning. Når jeg spørger ind til dit succesbegreb, har du den selvoplevelse, at du ikke lever op til eget ideal af dig selv. At dit liv går i den forkerte retning.

Det er tydeligt, at succes er en personlig oplevelse. Den er subjektiv, og den er varierende. Det vil sige, at succes flytter sig ud fra, hvor og hvordan du ser dit liv lige nu.

Det fantastiske er, at der skal næsten ikke noget til for at ændre dit billede fra at være usuccesfuld til at være succesfuld. En arbejdsløs, der får et job, kan det ene øjeblik føle sig helt modløs for i næste øjeblik at føle sig meget succesfuld.

Men hvordan er det lige, at du kan arbejde med mål og succes meget mere målrettet og med garanteret succes? 

Hvilke beslutninger skal der træffes, hvis succes er på din agenda?

Hvis du har søgt job i lang tid og uden succes, kan du ofte føle dig nedslået og modløs. Du ser slet ikke dine egne muligheder og kan med mange års erfaring begynde at søge ufaglærte stillinger eller stillinger, du er langt overkvalificeret til. Fordi du er af den overbevisning, at der simpelthen ikke længere er behov for dig.

Du fastholder dig selv i den tro, at du har prøvet og gjort alt for at få et job. Altså sendt i hundredvis af ansøgninger og intet lykkedes. Du er end ikke kommet til samtale.  Du har en oplevelse af, at din jobsøgning ikke er en succes, og overbeviser dig selv om, at dine kompetencer er forældede og må søge job som for eksempel ufaglært arbejder.

På kurset vil du blive præsenteret for de mange måder, du kan søge job på. Vi oplever, at mange fastholder sig selv i deres jobsøgningsstrategi ved kun at søge job på én måde. Her lærer du at stille dig selv kritiske spørgsmål omkring din jobsøgning. For at forandre processen og din situation skal du som det første spørge dig selv:

Hvad kan du gøre anderledes i din ansøgningsproces?

Det næste spørgsmål er:

Er du villig til at gøre den indsats, som det kræver for at ændre denne proces?

Og det sidste spørgsmål er:

Hvilke redskaber har du at arbejde med?

Du skal være villig til at ændre din adfærd for at få mulighed for at opnå andre resultater. Og du vil lære og forstå, at resultaterne først kan indtræffe, når du har besluttet dig for at ændre en given adfærd.

På kurset vil du lære nye redskaber til hvordan du søger job, og hvordan du håndterer din jobsøgningssituation og -proces. Ofte siger folk om jobsøgningsredskaber, at de søger opfordret, uopfordret, gennem netværk, osv. Men vi glemmer ofte, at vores tanker og måden vi tænker på også er redskaber, vi kan drage stor nytte af i jobsøgningsprocessen.

Du vil på kurset også blive introduceret til, hvordan hjernen virker, og hvordan du kan ændre negative tankemønstre.

Vi mennesker er vores tanker, og vi bliver, hvad vores tanker er. De muligheder, vi får i livet, er baseret på de tanker, vi har haft og har. Tænker vi ikke i muligheder, vil de ikke komme til os. Vi må undersøge, hvordan vi tænker for at kunne identificere, og hvordan vi kan flytte os. Den første del af at kunne få succes, uanset hvordan den skal se ud, er at øge bevidstheden.

Dette kursus vil hjælpe dig med at øge din bevidsthed, dit fokus og din motivation!